Afkoopsom alimentatie

Als de alimentatie wordt afgekocht, dan gebeurt dat vaak met een groot bedrag ineens. Ongeveer een derde van de scheidende stellen koopt de verplichting tot betalen van alimentatie af door betaling van een bedrag ineens. Deze afkoopsom is alleen aftrekbaar voor de betaler bij of na een echtscheiding. Bij scheiding van tafel en bed of bij duurzaam gescheiden leven, zijn de kosten niet aftrekbaar, maar voor de ontvanger wel belastbaar. Dat bedrag is aftrekbaar in het jaar van de scheiding. Als is gekozen voor een verzekerde lijfrente, dan is de uitkering belast in box 1 (progressieve inkomstenbelasting) in ieder jaar dat de uitkering wordt ontvangen.

\t\tip

Zijn betaler en ontvanger van alimentatie in het jaar van afkoop nog fiscale partners? Dan is de koopsom extra gunstig door te schuiven.

Slechts één partner per jaar

Heb je in een kalenderjaar na elkaar andere partners? Dan kun je slechts met één van hen kiezen voor het fiscale partnerschap. Dat geldt ook voor het toeslagpartnerschap. Je kunt dus beter na een kalenderjaar weer een nieuwe (fiscale) partner aan de haak slaan. Maar wellicht is het toch beter het allemaal zelf te leren doen…