Alimentatie

Alimentatie bestaat uit 2 hoofdvormen;

Partneralimentatie

Indien je getrouwd bent geweest of geregistreerd partner van elkaar.  Dan moet je volgens de wet elkaar getrouwheid, hulp en bijstand geven en elkaar het nodige verschaffen.

Voor ongehuwd samenwonenden geldt na de scheiding geen onderhoudsverplichting.

Kinderalimentatie

Is te splitsen in alimentatie voor minderjarigen en jongmeerderjarigen.

Bijzondere situaties

Buitenlands Huwelijk

Bij onder andere de partner met het hoogste inkomen leeft nog wel eens het misverstand dat buitenlandse huwelijken niet geldig zouden zijn zolang deze niet worden gemeld in Nederland. Dat scheelt weer alimentatie en spullen verdelen. Het klassieke voorbeeld is een huwelijk dat wordt gesloten in Las Vegas. Men gaat op vakantie naar las Vegas, regelt daar een ‘marriage license’ en trouwt vervolgens. Dit huwelijk wordt bij terugkomst in Nederland niet gemeld bij de gemeente, waardoor in de GBA blijft staan dat zij ongehuwd zijn. Op het moment dat de relatie eindigt, komt dan de vraag naar voren of zij gehuwd zijn. Kan de partner met het hoogste inkomen onder een alimentatieplicht uitkomen door te stellen dat het huwelijk in Nederland niet rechtsgeldig is?

Voor uitgebreide informatie kun je het boek Scheiden voor Dummies bestellen.