Emotionele aandachtspunten tijdens relatie

De beginperiode van een relatie is vaak boeiend en spannend. Jullie overleven veel vanuit de kracht die jullie uit de relatie putten. Op sommige vlakken neemt die kracht toe, dat hangt af van bijvoorbeeld het type relatie en de karakters van de partners. Vaak neemt die kracht af gedurende de tijd dat je als stel langer samen bent. Daarom overleven jullie niet meer iedere tegenvaller met het gemak van een eerdere periode. Soms neemt die kracht juist toe en overleven jullie tegenslagen makkelijker.

De kracht van een relatie en hoe jullie omgaan met tegenslagen, heeft onder andere te maken met de fase waarin jullie relatie zich bevindt: de relatiefase. Daarom is het van belang te beseffen in welke relatiefase jullie zitten. Het onderscheid tussen relatiefasen verschilt per cultuur en per stel, maar een veelvoorkomend beeld vormt de wijze waarop bijvoorbeeld www.relatielessen.nl de fases beschrijft.

Relatiefase 1: tot 18 maanden

In deze fase willen jullie niets liever dan meer bij elkaar zijn. Naast veel lichamelijk contact tonen jullie veel interesse in elkaar. Contact met elkaars familie en vrienden is meestal niet intensief. Achteraf blikken jullie op deze intense periode terug als prachtig en krachtig. Jullie vermijden ruzie ter voorkoming van een scheiding. Of ruzies escaleren en veroorzaken heel snel een scheiding. Sommige partners worden wat terughoudender, uit schrik hun identiteit kwijt te raken.

Relatiefase 2: 18 maanden tot 3 jaar

Jullie besluiten vaak in deze fase om samen te gaan wonen of samen allerlei spullen te kopen en overeenkomsten te sluiten. Dat is wat in dit boek jouw leven 2.0 wordt genoemd. De ruzies die werden verdrukt tijdens de vorige fase, komen nu wel wat meer naar boven. Dat is niet erg, als de ruzies maar worden bijgelegd en jullie elkaar respecteren. Allerlei praktische zaken moeten worden geregeld en toekomstvraagstukken komen aan de orde. Wat leuk en raar was, wordt vaker irritant. Ook vrienden en familieleden kunnen spanningen veroorzaken, het contact met elkaars vrienden en familie wordt namelijk intenser in deze fase. Er ontstaan meer discussies over de rolverdeling in de relatie.

Relatiefase 3: 3 tot 5 jaar

Vaak komt de individualiteit van jezelf en je partner weer naar boven. De persoonlijke voorkeuren worden belangrijker en worden minder vaak weggecijferd voor het samen zijn. In deze fase volgt vaak de zoektocht naar meer persoonlijke vrijheid en neemt het lichamelijke contact af. De partner met het minste zelfvertrouwen probeert zich te verstoppen en belemmert soms onbedoeld de andere partner. Jullie relatie wordt in deze fase vaster of jullie komen erachter dat jullie niet goed bij elkaar passen.

Relatiefase 4: 5 tot 15 jaar

De relatie biedt veel zekerheid en veiligheid. Je gaat (een andere) carrière maken of een (andere) opleiding volgen. Je partner steunt je en de relatie krijgt opnieuw extra spanning. In deze fase komen vaak kinderen, verre reizen en verhuizingen voor. Het gevaar bestaat dat de zekerheid en veiligheid de scherpte of erkenning uit de relatie haalt. Of dat de ene partner sneller groeit en jullie uit elkaar groeien. Stress door verhuizing of kinderen zorgt ook voor stress in de relatie. Dit stadium geldt als een erg mooie, maar ook moeilijke fase. Scheidingen komen gemiddeld vooral aan het einde van deze fase of aan het begin van de volgende fase voor.

Relatiefase 5: 15 tot 25 jaar

De partners passen zich eerder aan veranderingen aan. Ze beseffen dat ze niet meer zullen veranderen. De meeste koppels in dit stadium voelen zich (tot op een bepaald moment) tevreden, de vriendschap en het gezelschap is belangrijk. Lichamelijk contact kan toenemen door het verhoogde zelfvertrouwen en omdat ze minder geven om wat anderen denken. Maar vooral in de eerste helft van deze fasekomen de problemen het sterkst naar voren, wat dan weer vaak leidt tot een scheiding.

Relatiefase 6: meer dan 25 jaar

Oudere partners zijn vaak intiemer en romantischer. De belofte van een toekomst samen is gerealiseerd. Samen herinneringen ophalen en grapjes maken, is belangrijk. In dit stadium is een scheiding minder waarschijnlijk, maar het komt toch steeds vaker voor. Verschillen worden moeilijk aangekaart, maar die verschillen en ziekten kunnen een zware druk op de relatie leggen.

Samenvatting

Tot zover een korte uiteenzetting van de relatiefasen en de daarbij behorende emotionele aandachtspunten.

Een scheiding veroorzaakt een hele nieuwe fase in je leven, die je kunt aanduiden als jouw leven 3.0. Jouw leven 3.0 veroorzaakt allerlei gevolgen die in hoofdstuk 4 kort worden beschreven en later in dit boek terugkomen. Die gevolgen kun je door middel van maatregelen vooraf verzachten. Namelijk door – wanneer het goed gaat tussen jullie – voldoende aandacht te geven aan de financiële en juridische aspecten van het bij elkaar zijn. Lees hieronder meer over financiële aandachtspunten, daarna volgen de juridische aandachtspunten.