Emotionele scheidingsproces

Zoals veel vormen van crisis veroorzaakt scheiden een lang en soms pijnlijk proces. De scheiding is de vierde ring van een relatie: de ontreddering. Ontreddering betekent volgens het woordenboek: chaos, verwarring, verslagenheid, wanorde, desorganisatie en ontwrichting. Het is niet een gebeurtenis die snel weer passeert. Het is een proces van weken, vaak maanden of enkele jaren en soms tientallen jaren. Het scheidingsproces begint op het moment dat minimaal één partner het samenzijn niet meer ziet zitten. Dat hoeft nog lang niet de feitelijke scheiding te veroorzaken.

Als een partner het samenzijn niet meer ziet zitten, dan heeft die partner waarschijnlijk een emotioneel scheidingsproces, zoals wordt beschreven in dit hoofdstuk, doorlopen tot en met de acceptatie. Vervolgens ontstaan een aantal verschillende processen die soms elkaar opvolgen, maar vaak elkaar overlappen.

Emotioneel scheidingsproces

In dit hoofdstuk lees je meer over wat de fasen van een emotioneel scheidingsproces kunnen inhouden. Sommige scheidende partners doorlopen dit proces in enkele weken. Anderen hebben langer nodig. Elke scheidingservaring is uniek, maar iedere man en vrouw doorlopen wel dezelfde fasen. Er zijn echter geen duidelijke richtlijnen voor de tijd die je nodig hebt om een emotioneel scheidingsproces te doorlopen. Wel is het belangrijk dat je het proces niet onnodig verlengt. Je wilt je leven immers weer op de rit krijgen, ook al ziet dat leven er anders uit dan je gewend was.

Emotionele fase 1: ontkennen

Emotionele fase 2: Protesteren

Emotionele fase 3: onderhandelen

Emotionele fase 4: in de put raken

Emotionele fase 5: aanvaarden

Voor uitgebreide informatie kun je het boek Scheiden voor Dummies bestellen.

 

Verschillen tussen de geslachten

Uit onderzoek blijkt dat mannen gemiddeld vier jaar voor ze scheiden relatief ongelukkig zijn. Drie jaar voor hun scheiding zijn ze nog ongelukkiger. Twee jaar voor de scheiding wordt het nog erger en een jaar voor de scheiding voelen mannen zich het ongelukkigst. Dat is best een lange periode, maar opvallend is dat zodra jouw leven 3.0 begint mannen zich snel goed voelen. Voor de gemiddelde man is wellicht eerder scheiden een goede optie.

Vrouwen vertonen gemiddeld een heel ander emotioneel patroon. Vrouwen voelen zich namelijk twee jaar voor de scheiding het ongelukkigst. Het jaar daarna gaat het al de goede kant op. Volgens de onderzoekers toont dat aan dat meestal vrouwen de eerste stap zetten om de scheiding aan te vragen. De verdeling is grofweg 70 procent vrouw en 30 procent man die een scheiding in gang zet.

Zie jouw leven 3.0 tijdig aankomen

Het emotionele scheidingsproces kan volledig aan de ander voorbijgaan. Dat is jammer, want dat maakt de kans om de scheiding te voorkomen of een halt toe te roepen erg klein en maakt een eventueel vervolg op de scheiding dramatischer. Vooral voor de partner die het niet ziet aankomen. Bij sommige typen signalen wordt er van uitgegaan dat een scheiding goed is voor iedereen. Denk daarbij aan lichamelijk geweld tegen jou of je kinderen. Of denk aan vergaande psychische chantage. Bereid je dan voor op een plotseling vertrek. Leg een set sleutels apart, samen met wat contant geld en kleding. Informeer mensen uit je omgeving, bijvoorbeeld door op tijd een brief over jouw situatie te schrijven en op te sturen. Als je belt naar 0900-1 26 26 26 kom je in contact met het steunpunt huiselijk geweld in jouw omgeving. Ben je in direct gevaar, bel dan het alarmnummer 112. Het steunpunt geeft informatie en advies en kan doorverwijzen naar een hulpverlener.

Soms wijzen signalen juist op een lang leven 2.0. De ander kan zich irriteren aan een hangend buikje of groter wordende achterkant en denken dat de andere partner zijn of haar best niet meer doet om er goed uit te zien. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat juist tevreden pasgetrouwden zwaarder worden in de jaren na hun bruiloft. Gemiddeld bleken gelukkige stellen gedurende vier jaar meer aan te komen dan partners die niet zo tevreden waren met hun relatie. Partners die minder gelukkig waren met hun huwelijk, overwogen vaker hun partner te verlaten en kwamen bovendien minder kilo’s aan. Dus pas op als je partner niet dikker wordt. Pas helemaal op als je partner opeens naar de sportschool gaat en het uiterlijk belangrijker gaat vinden. Hieronder meer van dit soort signalen om een emotionele scheiding tijdig te herkennen.

  • Je lijkt in de ogen van je partner weinig meer goed te doen.
  • Je kibbelt vaak met je partner.
  • Jullie lossen problemen niet meer gezamenlijk op.
  • Geduld, liefde en respect zijn ingeruild voor ongeduld, irritaties en disrespect.
  • Jullie zijn veranderd van lovers in ‘flatmates’.
  • Je partner wordt verliefd op een ander of begint een affaire.
  • Jullie praten minder met elkaar.
  • Het is alleen nog gezellig als er anderen bij zijn.
  • De andere partner gaat zich opeens anders kleden en afvallen.

\t\belangrijk

Raak niet in paniek als je enkele van bovenstaande signalen herkent in jouw relatie. Dat betekent namelijk niet automatisch dat jullie in een scheidingsproces zijn beland. Kunnen jullie samen verder ondanks al deze signalen? Dan is er wellicht voor jullie ook geen probleem. Iedereen is anders, dus zoek wat voor jezelf acceptabel is. Maar probeer samen de situatie te verbeteren zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. Maar heb je het helemaal gehad? Dan biedt het volgende hoofdstuk houvast.