Begeleiding bij scheiding

Wanneer wordt gesproken van mediation, is er meestal sprake van een vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation is een mediator of bemiddelaar actief aan het bemiddelen tussen twee partijen. Er moet sprake zijn van een onafhankelijke bemiddelaar, welke zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is afgelopen jaren steeds populairder geworden. In deze branche gaat jaarlijks meer dan 10 miljard euro om. Ruzie maken of problemen kosten jaarlijks dus 10 miljard euro aan bemiddeling.

Wanneer kom je in aanmerking voor mediation?

Mediation kan alleen worden toegepast, wanneer beide partijen samen willen werken aan een oplossing. De ervaring en deskundigheid van de mediator zijn daarom ook van grote invloed op het verloop van het proces.

Wat doet een mediator?

Een mediator oordeelt niet, maar helpt om samen een oplossing te vinden voor een specifiek probleem. Het is belangrijk dat de mediator onafhankelijk is. Beide partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator om tot een goede oplossing te kunnen komen. De mediator kan worden gezien als specialist in het begeleiden van onderhandelingen tussen verschillende partijen.

Gemaakte afspraken dankzij mediation in overeenkomst of convenant

Het is belangrijk dat er afspraken worden vastgesteld door de verschillende partijen. Wanneer er sprake is van een conflict, kan er vrijwillig een beroep worden gedaan op mediation. De personen die aanwezig zijn bij de mediation, moeten vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Uiteindelijk komen de gemaakte afspraken op papier te staan in een door beide partijen getekende overeenkomst.

Keurmerken scheiding en mediation

Het is belangrijk dat de mediator aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De mediator moet bijvoorbeeld zijn ingeschreven bij de MFN (Mediators Federatie Kwaliteitsregister Nederland). Ook moet de mediator zich houden aan de gedragsregels en het reglement van de MFN.