Partneralimentatie

Betalen en ontvangen van partneralimentatie heeft fiscale gevolgen. In principe is de alimentatie voor de betalende ex-partner een fiscale aftrekpost (een uitgave voor onderhoudsverplichtingen) in de inkomstenbelasting (box 1). Als het inkomen in box 1 voor aftrek niet hoog genoeg is, mag het restant van de persoonsgebonden aftrek op het inkomen uit box 3 in mindering worden gebracht. Als dat ook niet voldoende is, dan op het inkomen in box 2 (voor ondernemers).

De ex-partner die de alimentatie ontvangt, betaalt belasting over de partneralimentatie.

Als de alimentatie in de vorm is gegoten van bijvoorbeeld huurbetalingen, dan zijn die huurbetalingen aftrekbaar als alimentatie. De ontvanger ontvangt dan belaste huur. Dit gaat in de praktijk wel eens mis, maak daarover dus goede afspraken. Besef bijvoorbeeld dat de huursom moet worden gesplitst als de kinderen ook inwonen bij de ex-partner. Die splitsing vindt plaats in dezelfde verhouding als de partner- en kinderalimentatie. Het deel dat betrekking heeft op de kinderalimentatie is dan niet belast, maar ook niet aftrekbaar.

Wie vanaf 2013 partneralimentatie in aftrek wil brengen, moet in de aangifte inkomstenbelasting het Burgerservicenummer (BSN) van de betaler vermelden. Voor de belastingaangifte 2012 geldt dit nog niet. Het is overigens niet van belang of de alimentatie via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen. Wel kan de belastingdienst bepaalde eisen stellen aan bijvoorbeeld ongehuwd samenwonenden die alimentatie afspreken. Die zal vooral nagaan of er wel sprake was van een wederzijdse verzorgingsplicht.